Fruit Attraction, Tây Ban Nha , 2019

scaled
Thu hút trái cây, Tây Ban Nha
22-24 tháng 10, 2019
SPM lần đầu tiên tham gia Fruit Attraction.
Chúng tôi nghĩ rằng đây là một triển lãm ý nghĩa và hy vọng sẽ được tiếp tục tham gia trong tương lai.


Thời gian đăng: Tháng 4-2022