Chuyến thăm Doanh nghiệp & Hướng dẫn Kỹ thuật

4fdb6905350a3ac5b71f65c556a8778-scaled
Đi công tác, 2019
Hàng năm, các kỹ thuật viên bán hàng của chúng tôi đến thăm khách hàng tại chỗ ở Châu Âu.
Nhân viên bán hàng và kỹ thuật của chúng tôi đến thăm các trang trại của khách hàng, quảng bá sản phẩm của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật và sản phẩm.
Hình ảnh cho thấy họ ở châu Âu vào năm 2019.


Thời gian đăng bài: Tháng 4-19-2022